Predsednik ČZS


PROGRAM ZA OBDOBJE 2016–2020

 
Spoštovane čebelarki, spoštovani čebelarji!
 
Skoraj ne morem verjeti, da že devet let vodim tako pomembno in odlično organizacijo, kot je ČZS, ki jo sestavljajo kot naše čebele marljiva društva in zveze. V vseh teh letih smo skupaj spisali ŠTEVILNE, po večini zelo uspešne zgodbe. Z večino izmed vas smo postali ne samo »stanovski kolegi«, temveč celo več – pravi prijatelji! Brez dvoma sem ponosen na to, da sem bil minulih devet let lahko med slovenskimi čebelarji »prvi med enakimi«!  
Do 16. decembra 2015 sem bil trdno odločen, da je napočil čas za odhod iz ČZS in za nov izziv, ki sem se ga iskreno veselil. Žal se je zgodilo nekaj, česar si slovenski čebelarji nismo zaslužili. In prav to me je prisililo v vnovičen temeljit razmislek, ali je prav, da zdaj odidem, ali naj vendarle znova kandidiram za predsednika ČZS in skušam pomagati SLOVENSKEMU čebelarstvu tudi v teh hudih časih, v katerih smo se znašli zaradi neutemeljenih in neargumentiranih obtožb na podlagi zavajajočih izjav. Da ne bo kdo narobe razumel, sam sem proti črnemu trgu in se zavedam, da je kupovanje na črnem trgu prekršek in da je te zadeve nujno urediti. Slovenski čebelarji imamo kar srečo, da tokratni »prekršek« čebelarjev ni vplival na varnost medu!
 Na zboru vseh predstavnikov čebelarskih društev in zvez, ki je bil 29. decembra 2015 v prostorih ČZS, sem začutil, da večina slovenskih čebelarjev želi, pričakuje in celo zahteva, da gremo SKUPAJ naprej. Skratka, začutil sem globoko spoštovanje, ki vlada med nami, začutil sem, da morda zdaj ni pravi čas za odhod, saj konec koncev »zbežati« v hudi situaciji tudi ni moj način!
Moje ključne usmeritve za prihodnje obdobje so:
 • še naprej se bom zavzemal, da je ČZS servis za slovenske čebelarje in da članarina ostane nespremenjena;
 • še več sodelovanja s čebelarskimi društvi in zvezami na »terenu«;
 • nadaljevali bomo vse uspešne projekte minulih let in jih nadgrajevali (medeni zajtrk, dan odprtih vrat čebelarskih društev, dan kulinarike, ocenjevanja medu, dan apiterapije, sodelovanje na AGRI, Kar sejemo, to žanjemo, čebelam prijazna občina, zlati medenjak, dan čebelarskega turizma in certificiranje čebelarskih turizmov, dan kranjske čebele, Ambrožev ples, čebelarski praznik, tekmovanja mladih čebelarjev …);
 • povrnili bomo ugled slovenskemu čebelarstvu in predvsem medu, saj je bil ta decembra 2015 neupravičeno omajan;
 • eden ključnih projektov v 2016 bo dan odprtih vrat SLOVENSKIH čebelarjev, saj moramo javnosti pokazati kako in na kakšen način čebelarimo. Javnost sedaj to želi videti in prav je , da jim pokažemo!
 • ne bomo se uklonili »monopolu«, ki želi prepovedati oziroma otežiti prodajo medu na domu. Možnost prodaje na domu mora imeti tako kot doslej vsak čebelar;
 • končali bomo karakterizacijo cvetnega prahu, matičnega mlečka in propolisa;
 • postavili bomo standarde za kakovost satnic;
 • še odločneje se bom zavzemal, da bi v programe usposabljanja čebelarjev uvedli več praktičnega usposabljanja, tudi za začetnike;
 • še naprej bom podpiral delo čebelarskih krožkov;
 • še odločneje se bomo zavzemali za ureditev področja zdravstvenega varstva čebel, trga s sredstvi za zatiranje varoj in zahtevali evropsko primerljive cene teh sredstev. Zavzemal se bom za »legalizacijo« uporabe oksalne in mravljinčne kisline;
 • zavzemal se bom za  legalizacijo apiterapije;
 • čim prej je treba urediti zakonodajo o pašnih redih in pašnem katastru, zakonodajo o plemenilnih postajah ter vso preostalo »odprto« zakonodajo;
 • zavzemal se bom, da bi se čim več čebelarjev vključilo v sheme višje kakovosti (Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo, Kraški med, Kočevski gozdni med in Ekološki med), zato bomo skušali pridobiti sredstva za promocijo teh shem;
 • še več pozornosti bo treba nameniti ohranjanju naše kranjske čebele in ustanoviti rejsko organizacijo za kranjsko čebelo za vso Evropo;
 • podprl bom vse projekte za izboljšanje tehnologije čebelarjenja in zatiranja varoj  v povezavi z varno hrano;
 • podprl bom vse projekte, povezane z razvojem čebelarskega turizma;
 • doseči moramo, da bo na  turističnih katalogih Slovenije čebela Saj je čebela  »sinonim« za čisto in zeleno Slovenijo;
 • nadaljevati je treba delo opazovalno-napovedovalne službe ter okrepiti predvsem napovedovanje medenja;
 • vzpostavili bomo nova stojišča za izrabo paš na območjih, kjer je dovolj pašnih kapacitet, ni pa »fizičnih« stojišč;
 • nadaljevali bomo promocijo sajenja medovitih rastlin na javne površine, še zlasti pa zelo uspešen projekt sejanja AJDE, ki ga bomo skušali nadgraditi s promocijo sejanja facelije, detelje, sončnic …; Predvsem je treba zakonsko doseči, da morajo omenjene posejane poljščine tudi odcveteti…
 • prek razpisov EU je treba zagotoviti sredstva za raziskovalne dejavnosti in končno v okviru ČZS ustanoviti čebelarski inštitut;
 • kandidirati moramo na vse razpise za pridobitev sredstev za promocijo čebelarstva;
 • program JSSČ je treba še natančneje predstaviti čebelarjem in ga po potrebi prilagoditi aktualnim razmeram v čebelarstvu;
 • čebelarjem še naprej zagotavljati sofinanciranje čebelarske opreme, predvsem pa jim pomagati, da si na podlagi razpisov zagotovijo sofinanciranje večjih investicij v čebelarstvu. Glede na novo nastalo situacijo je potrebno zagotoviti sofinanciranje za ekološke satnice.;
 • okrepiti moramo sodelovanje s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije;
 • prizadevali si bomo, da bi bil v redne šolske programe vključen tudi del čebelarskih vsebin, predvsem pomen čebel za pridelavo hrane in ohranjanje narave;
 • čim preje sprejeti odločitev glede velikosti revije Slovenski čebelar. Prav tako je potrebno v revijo vnesti še več »praktičnih« nasvetov za čebelarje;
 • projekta Svetovni dan čebel in Evropski medeni zajtrk morata biti realizirana najpozneje leta 2017 ;
 • Anton Janša in slovensko čebelarstvo morata postati blagovna znamka – kot v Avstriji  MOZART!
 • ApiSlovenija (čebelarski posvet in sejem) v Celju mora postati osrednji čebelarski dogodek v regiji;
 • Apimondia mora postati servis za čebelarje; zavzemamo se za to, da bi leta 2017 podpredsednik postal dr. Peter Kozmus, leta 2019 pa bomo podprli njegovo kandidaturo za predsednika Apimondie;
 • pripravili se bomo za vnovično kandidaturo za organizacijo svetovnega čebelarskega kongresa Apimondia (leta 2021);
 • skupaj z MKGP in partnerji moramo prepričati EU, da bi v Sloveniji ob pomoči evropskih sredstev ustanovili evropski center za usposabljanje čebelarjev;
 • nujno in zelo pomembno je nadgraditi tudi gospodarjenje s Čebelarskim centrom Slovenije na Lukovici.
 
Te izzive je skupaj z menoj pripravljeno sprejeti tudi celotno dozdajšnje vodstvo ČZS (podpredsedniki: Franc Šmerc, Aleš Rodman, Marko Alauf in Janez Vencelj ter tudi dozdajšnji predsednik komisije za ekonomiko Jožef Smrkolj).  Verjamem, da bo tudi po upokojitvi konec leta 2016, v »timu« sodeloval tudi tajnik g. Anton Tomec. Predvsem pa si želim, da postopno v »tim« vključim tudi nove ljudi z novimi pogledi…
 
 
Verjamem v to, da zaposleni na ČZS in vsi čebelarji v Slovenji lahko še odločneje STOPIMO SKUPAJ IN ENOTNO NADALJUJEMO NAŠO POT … DO SKUPNIH CILJEV!
 
Boštjan Noč