DONOSI, NASVETI IN NAPOVED MEDENJA

Ni Flash predvajalnika!

Za predvajanje vsebin potrebuejete Flash predvajalnik, ki ga naložite s Macromedia strani.


Powered by Flash MP3 Player
NAPOVED MEDENJA LAHKO POSLUŠATE TUDI NA TELEFONSKEM ODZIVNIKU NA ŠTEVILKI (01) 729 6120.


Podatki o medenju z avtomatskih in ročnih postaj

Za čebele je v Sloveniji najpomembnejša gozdna paša, ki je obenem najpomembnejši vir njihove hrane. To je razumljivo, saj je preko 60 % površine Slovenije pokrite z gozdovi. Glavni viri gozdne paše, kjer čebele nabirajo mano oz medeno roso so jelka ali hoja, smreka, macesen, bor, hrast, v manjši meri pa tudi več drugih vrst dreves. Poleg gozdne paše na kateri čebele nabirajo mano, poznamo še paše, kjer rastline izločajo medičino ali nektar. Poleg cvetlic, so najpomembnejše drevesne vrste, ki izločajo nektar javorji, divja češnja, robinija ali akacija, lipa in pravi kostanj.

Čebelar, ki želi dobro izkoristiti medenje v naravi, mora imeti v točno določenem času dobro razvite čebele. Da pa bi se čebelar lahko čim bolje pripravil na različne čebelje paše, mu pri napovedovanju medenja pomaga tudi strokovna služba, ki deluje v okviru Čebelarske zveze Slovenije in jo vodi g. Jure Justinek. Podlago za delovanje ima opazovalno-napovedovalna služba medenja danes v Zakonu o živinoreji in Pravilniku o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu, prometu s čebelami in programu napovedi medenja.

 
Kolofon