Napoved medenja

24.05.2018 22:09:50
Približujemo se koncu meseca maja, ki ga lahko po stanju vremena imenujem kar mesec april. Težko je minil dan, ko nebi padal dež. Na nekaterih območji so zabeležili kar rekordne padavin v zelo kratkem času. Tako je žal marsikatero območje kjer je potekala paša bila predhodno zaključena. Žal smo trenutno v večjem delu Slovenije ne glede na vreme v brez pašnem obdobju, kajti obetajočega medenja na smreki ne moremo pričakovati, saj kot smo že pisali ni opaziti zadostnega števila povzročiteljev mane, ki bi pokrili to zelo neugodno brez pašno dobo, ki bo predvidoma trajala vse do prvih cvetov lipe in kostanja.
Po pregledu sestojev teh dveh rastlinskih vrst je po trenutnih ogledih stanje zelo obetajoče. Širokolistna lipa in ozkolistna lipa ali Lipovec, ki je v večji meri prisoten na našem območju imate lepe in številne cvetni nastavke. Na nižinskih in izpostavljenih območjih lahko že opazimo odpiranje velikolistne lipe, kar je tudi nekoliko prej kot smo navajeni iz prejšnjih let. Lipovec bo začel cveteti kasneje na toplejših območjih predvidevamo začetek njegovega cvetenja med 5 in 10 junijem. Žal po trenutnih pregledih na omenjeni rastlinah ni opaziti večjega števila listnih uši, ki lahko poleg nektarine paše ponudijo tudi manino pašo.
Enako sliko cvetnih nastavku je opaziti tudi na kostanju. Prav tako razveseljuje novica, da ni opaziti kostanjeve šiškarice in ob ugodnem vremenu, ki ga ob cvetenju teh dveh vrst rastlin nujno potrebujemo, lahko pričakujemo dobro pašo. Tudi za kostanj letos predvidevamo nekoliko hitrejše cvetenje in sicer med 5 in 10 junijem.
Kot smo že prej omenili smo trenutno v brezprašnem obdobju, ko večina tehtnic kaže negativno stanje, zato bodite pozorni na zalogo hrane pri čebelah. Saj ob manjši zalogi ali celo stradanju družine se zmanjša ali celo preneha zaleganje matice. Zato družinam pri katerih ste opravili točenje in ni donosov iz narave ponudite sladkorno raztopino v razliki do izravnane teže.
 
Naj medi.
Aleš Bozovičar, ONS