Napoved medenja in nasveti 13.8.2017

13.08.2017 9:42:00
Čebelarska sezona je končana.  Paš za čebele letos več ne pričakujemo. Po državi v tem času cvetijo še bela detelja, zlata rozga in nedotika, prav tako je nekaj cvetja v gozdni podrasti in na gozdnih robovih. Na območju Prekmurja se je te dni pričela razcvetati tudi ajda. Prav tako ajda cveti na ostalih območjih po državi kjer je posejana. Na teh rastlinah čebele nabirajo predvsem cvetni prah ki je sedaj zelo pomemben. Čebele, ki se izlegajo v tem času uživajo prinesen cvetni prah in si v telesu ustvarjajo zaloge in postajajo vedno bolj dolgožive.  Skupaj z matico bodo sedaj izležene čebele ob pravilni oskrbi uspešno preživele zimo in spomladi nadaljevale svojo vrsto.
Naloga čebelarja v mesecu avgustu in septembru je zelo odgovorna. Sedaj postavljamo temelje čebelarjenja v naslednjem letu. Vsa naša skrb mora biti usmerjena v zdrave čebele očiščene varoj , pravočasno nakrmljene in dovolj dobro preskrbljene s cvetnim prahom.
Krmimo najbolje postopno lahko pa v večjih obrokih s tem da pri tem opravilu izkoristimo še poletne čebele da predelajo dodani sladkor v ustrezno hrano.  Hrano dodajamo ob mraku ko čebele več ne izletavajo in dodamo toliko kot jo čebele do naslednjega dne pospravijo, izjema so krmilniki ki delujejo pod vakumom, v tem primeru lahko damo večje obroke. Pazimo da ničesar ne polijemo saj lahko vsaka kaplja povzroči rop, ki ga je zelo težko ustavit. V celinskem delu države nakrmimo čebele do konca meseca avgusta ali najkasneje do 15 septembra, na primorskem pa do konca septembra. Družine morajo  do teh datumov v panjih imeti dovolj uskladiščene, kvalitetno predelane in pokrite hrane. Zaloga je odvisna od prostornine panja. Klasičen AŽ panj mora imeti 15-18 kg ustrezne hrane, nakladni panj pa 20-25 kg.
Druga pomembna stvar pa je da smo uničili varojo. Tu je veterinarska stoka dala navodila in zdravilo. Ravnajmo se po navodilih veterinarjev, sami pa kontrolirajmo odpad in delovanje zdravila. Če sumimo da je kaj narobe se nemudoma posvetujmo z veterinarjem in skupaj z njim takoj ukrepajmo.
To so nujne naloge čebelarja ki jih mora v tem času opraviti.
Konec avgusta in v začetku septembra  pa se bo po državi pričel rascvetati bršljan. Medenje bršljana nam lahko povzroči dodatno delo saj med v satju takoj zacementira. Donosi iz bršljana pa so lahko tudi do 10 kg po panju, seveda le najmočnejše družine. Če pričakujemo medenje bršljana bomo med samim medenjem krmili z enako količino sladkorja kolikšen je donos iz narave, s tem bomo preprečili kristalizacijo. Naša glavna skrb mora biti da v plodišču pred zazimljenjem ne sme biti kristaliziranega medu v satju. To lahko povzroči propad družine čez zimo. Kjer bo bršljan obilno medil bomo ob koncu medenja iz plodišča odstranili kristalizirane sate ob zalegi z vsake strani po enega, dodali bomo nove čim mlajše sate in dodatno krmili s sladkorjem v razmerju 2:1 v korist sladkorja. S tem bomo družini dali možnost uspešnega prezimovanja.
Jure Justinek ONS
Naj medi!