Zakonodaja nalaga - 25% rastlin mora biti medovitih!!

21.02.2019 16:10:02
Tajništvo
Čebelarska zveza Slovenije si že vseskozi prizadeva, da se naša krajina bogati in zasaja z avtohtonimi rastlinami, predvsem tistimi, ki so medovite. Govorimo o tistih rastlinah, ki so v našem okolju naravno prisotne že stoletja in so prilagojene na naše klimatske razmere ter so kot take zelo koristne za čebele. V ta namen smo izvedli številne aktivnosti in šolam, vrtcem, kot tudi občinam podarili sadike drevesa lipe. Pobuda je bila dobro sprejeta, kar dokazuje, da nam je vsem mar za ohranjanje naše kulturne krajine in zdravega, čistega okolja, ter s tem tudi za ohranitev naše čebele - kranjske sivke.
V želji po čim večji saditvi avtohtonih medovitih rastlin na javnih površinah smo danes vsem občinam in tudi lokalnim časopisom poslali dopis, ki se nahaja v prilogi in jih tako še enkrat spomnili o Uredbi o zelenem javnem naročanju, ki posega in zavezuje tudi na tem področju.  

Aleš Bozovičar, ONS