Obvestilo za čebelarje o izvedbi programa izobraževanja s področja zdravstven

24.07.2020 18:13:38
Tajništvo
Obvestilo za čebelarje o izvedbi programa izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel v okviru uredbe v programskem letu 2020
 
Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut bo v programskem letu 2020 na podlagi pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravil izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel (Program ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2020-2022, financiran iz sredstev državnega proračuna in proračuna EU, ukrep 'Zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze – izvedba prenosa znanja in praktičnih delavnic', pogodba št. 2330-20-000166).
 
Izobraževanje z naslovom 'Prenos znanja s področja zatiranja varoj ter praktični prikaz diagnostike napadenosti čebel z varojami in uporabe zdravil' bomo izvajali v juliju in avgustu 2020, predvsem v obliki praktičnih delavnic.
 
Urniki izobraževanja bodo objavljeni na spletnih straneh Veterinarske fakultete in Čebelarske zveze Slovenije. O izobraževanju bodo obveščena tudi čebelarska društva na lokaciji izvedbe izobraževanja, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
 
V mesecu juliju bo v gorenjski regiji izvedena delavnica ob čebelnjaku ČD Škofja Loka, Brode 37 v petek, 31.07.2020 od 17.00 do 19.00 ure.
Za  udeležbo  je  potrebna  informativna  prijava  (telefon:  041 645 769 ali na e-naslov: mira.jenkorogelj@vf.uni-lj.si ), ker je število udeležencev na posamezni delavnici omejeno.
 
Udeleženci so dolžni prinesti s seboj svojo lastno zaščitno masko in pisalo. Udeležba brez zaščitne maske ni možna. Razkužilo za razkuževanje rok je zagotovljeno. Vsak udeleženec izobraževanja bo moral po zaključku izobraževanja izpolniti list prisotnosti in anketni vprašalnik. Dokazilo o udeležbi na izobraževanju v okviru tega ukrepa bo izdano le udeležencem, ki bodo podali zahtevo v pisni obliki. Potrdilo in spričevalo o izobraževanju bo poslano udeležencu po pošti na naslov njegovega stalnega prebivališča. O podrobnostih bodo udeleženci seznanjeni na samem izobraževanju. 
 
 
znan. svet. dr. Matjaž Ocepek, dr. vet. med.
                                                                                                          predstojnik NVI