Obvestilo za čebelarje o izvedbi programa izobraževanja s področja zdravstven

24.07.2020 18:10:46
Tajništvo
Obvestilo za čebelarje o izvedbi programa izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel v okviru uredbe v programskem letu 2020 –spremembi v osrednjeslovenski regiji
 
Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut bo v programskem letu 2020 na podlagi pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravil izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel (Program ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2020-2022, financiran iz sredstev državnega proračuna in proračuna EU, ukrep 'Zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze', pogodba št. 2330-20-000166).
Izobraževanje bomo izvajali v juliju in avgustu 2020, predvsem v obliki praktičnih delavnic. Temi delavnic sta diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj.
Urniki izobraževanja bodo objavljeni na spletnih straneh Veterinarske fakultete in Čebelarske zveze Slovenije. O izobraževanju bodo obveščena tudi čebelarska društva na lokaciji izvedbe izobraževanja, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
 
Zaradi bolezni je prišlo do sprememb pri izobraževanjih v osrednjeslovenski regiji in sicer:
 
1. Praktično delavnico v društvenem čebelnjaku ČD Barje, Ulica Dušana Kraighherja 2 v Ljubljani,  dne  29.7.2020,  bo vodila Alenka Jurić, dr.vet.med.
 
2. Praktična delavnica na Veterinarski fakulteti, Gerbičeva 60, Ljubljana je prestavljena na nov termin, in sicer 11.8.2020 ob 16.00 uri.
 
Izvedli bomo tudi dva dodatna termina delavnic in sicer, 12.8.2020 in 14.8.2020 (tabela).
 
Za osrednjeslovensko regijo tako velja sledeči razpored:
 
Osrednjeslovenska regija  Datum in ura Tema  Izvakalec/kontakt
Veterinarska fakulteta
Gerbičeva 60, Ljubljana
2.7.2020 ob 16.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj dr. Lucija Žvokelj, dr. vet. med.
041 650 158 ali lucija.zvokelj@vf.uni-lj.si
Veterinarska fakulteta
Gerbičeva 60, Ljubljana
23.7.2020 ob 16.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj dr. Lucija Žvokelj, dr. vet. med.
041 650 158 ali lucija.zvokelj@vf.uni-lj.si
Društveni čebelnjak ČD Barje,
Ulica Dušana Kraigherja 2,
Ljubljana
29.7.2020 ob 18.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj Alenka Jurić, dr.vet.med.,
kontakt: ga. Vidič 070 170 444
Veterinarska fakulteta
Gerbičeva 60, Ljubljana
11.8.2020 ob 16.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj dr. Lucija Žvokelj, dr. vet. med.
041 650 158 ali lucija.zvokelj@vf.uni-lj.si
Veterinarska fakulteta
Gerbičeva 60, Ljubljana
12.8.2020 ob 17.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj dr. Lucija Žvokelj, dr. vet. med.
041 650 158 ali lucija.zvokelj@vf.uni-lj.si
Plemenilna postaja  Josipa Verbiča na Kopiščih,
Kamniška Bistrica
14.8.2020 ob 19.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj dr. Lucija Žvokelj, dr. vet. med.
kontakt: g. Štefan Virjent(T: 031 648 767)
 
 
Za udeležbo je potrebna informativna prijava (telefon: 041 650 158 ali na naslov: lucija.zvokelj@vf.uni-lj.si ali naveden kontakt), ker je število udeležencev na posamezni delavnici omejeno.
 
Vsak udeleženec izobraževanja bo moral po zaključku izobraževanja izpolniti anketni vprašalnik. Dokazilo o udeležbi na izobraževanju v okviru tega ukrepa bo izdano le udeležencem, ki bodo podali zahtevo v pisni obliki. Potrdilo in spričevalo o izobraževanju bo poslano udeležencu po pošti na naslov njegovega stalnega prebivališča. O podrobnostih bodo udeleženci seznanjeni na samem izobraževanju.  
 
 
 
znan. svet. dr. Matjaž Ocepek, dr. vet. med.
                        predstojnik NVI