Obvestilo o izobraževanju za čebelarje Uredba 2020 - JV SLO in Posavje

23.07.2020 8:27:50
Tajništvo
Obvestilo za čebelarje o izvedbi programa izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel v okviru uredbe v programskem letu 2020
 
Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut bo v programskem letu 2020 na podlagi pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravil izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel (Program ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2020-2022, financiran iz sredstev državnega proračuna in proračuna EU, ukrep 'Zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze', pogodba št. 2330-20-000166).
 
Izobraževanje bomo izvajali v juliju in avgustu 2020, predvsem v obliki praktičnih delavnic. Temi delavnic sta diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj.
Urniki izobraževanja bodo objavljeni na spletnih straneh Veterinarske fakultete in Čebelarske zveze Slovenije. O izobraževanju bodo obveščena tudi čebelarska društva na lokaciji izvedbe izobraževanja, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
 
V mesecu juliju in avgustu bodo v jugovzhodni in posavski regiji izvedene delavnice na naslednjih lokacijah:
  • 30.7.2020 ob 17.00 uri - Učni čebelnjak ČD Šentjanž ( nasproti OŠ ), Šentjanž
  • 4.8.2020 ob 17.00 uri - Čebelnjak ČD Straža-Dolenjske Toplice, Podstenice 3 (Kočevski Rog)
  • 6.8.2020 ob 17.00 uri - Čebelnjak OŠ Komandanta Staneta, Dragatuš 48
 
Za udeležbo je potrebna informativna prijava (telefon: 041 649 495, ker je število udeležencev na posamezni delavnici omejeno.
 
Vsak udeleženec izobraževanja bo moral po zaključku izobraževanja izpolniti anketni vprašalnik. Dokazilo o udeležbi na izobraževanju v okviru tega ukrepa bo izdano le udeležencem, ki bodo podali zahtevo v pisni obliki. Potrdilo in spričevalo o izobraževanju bo poslano udeležencu po pošti na naslov njegovega stalnega prebivališča. O podrobnostih bodo udeleženci seznanjeni na samem izobraževanju.  
 
                                                                                               znan. svet. dr. Matjaž Ocepek
                                                                                                          predstojnik NVI