Rezultat spremljanja napadenosti čebeljih družin v testnih čebelnjakih VF NVI

20.07.2020 15:33:32
Tajništvo
Na spletni strani VF NVI, pod zavihkom Zdravstveno varstvo čebel / Spremljanje napadenosti z varojami v testnih čebelnjakih objavljamo rezultate ugotavljanja napadenosti čebeljih družin z varojami v štirih testnih čebelnjakih in po potrebi nasvete čebelarjem.
Veterinarska fakulteta UL, Nacionalni veterinarski inštitut v programskem letu 2020 v okviru Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2020-2022, izvaja ukrep 'Zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze' (pogodba MKGP št. 2330-20-000166). V okviru tega ukrepa smo vzpostavili testne čebelnjake za spremljanje napadenosti z varojami. Rezultate ugotavljanja napadenosti z varojami bomo objavili vsake 3 tedne na spletni strani VF. Doseženi rezultati so nastali v okviru Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022, ki je bil financiran iz sredstev državnega proračuna in proračuna Evropske unije.
VF NVI


https://www.vf.uni-lj.si/podrocje/zdravstveno-varstvo-cebel
https://www.vf.uni-lj.si/sites/www.vf.uni-lj.si/files/objava_13.7.2020_0.pdf
https://www.vf.uni-lj.si/sites/www.vf.uni-lj.si/files/navodilo_za_nujno_poletno_zatiranje.pdf