Izobraževanje čebelarjev v gorenjski regiji

18.07.2020 8:57:54
Tajništvo
Obvestilo za čebelarje o izvedbi programa izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel v okviru uredbe v programskem letu 2020
 
Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut bo v programskem letu 2020 na podlagi pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravil izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel (Program ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2020-2022, financiran iz sredstev državnega proračuna in proračuna EU, ukrep 'Zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze', pogodba št. 2330-20-000166).
 
Izobraževanje bomo izvajali v juliju in avgustu 2020, predvsem v obliki praktičnih delavnic. Temi delavnic sta diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj.
Urniki izobraževanja bodo objavljeni na spletnih straneh Veterinarske fakultete in Čebelarske zveze Slovenije. O izobraževanju bodo obveščena tudi čebelarska društva na lokaciji izvedbe izobraževanja, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
 
V mesecu juliju bo v gorenjski regiji izvedena delavnica ob čebelnjaku Antona Janše na Breznici v soboto, 25.07.2020 ob 9.00 uri
Za  udeležbo  je  potrebna  informativna  prijava  (telefon:  041 645 769 ali na e-naslov: mira.jenkorogelj@vf.uni-lj.s
 
Udeleženci so dolžni prinesti s seboj svojo lastno zaščitno masko in pisalo. Udeležba brez zaščitne maske ni možna. Razkužilo za razkuževanje rok je zagotovljeno. Vsak udeleženec izobraževanja bo moral po zaključku izobraževanja izpolniti list prisotnosti in anketni vprašalnik. Dokazilo o udeležbi na izobraževanju v okviru tega ukrepa bo izdano le udeležencem, ki bodo podali zahtevo v pisni obliki. Potrdilo in spričevalo o izobraževanju bo poslano udeležencu po pošti na naslov njegovega stalnega prebivališča. O podrobnostih bodo udeleženci seznanjeni na samem izobraževanju.