Knjiga medovite rastline

06.10.2020 13:48:52
Tajništvo
ČZS kot založnik z veseljem sporoča, da je izšla obsežna knjiga avtorja dr. Trajče Nikoloskega z naslovom Medovite rastline.
Knjiga na 366 straneh podrobno opisuje skoraj 200 medovitih rastline, ki jih najdemo v Sloveniji in so z vidika čebelarstva zelo pomembne. Knjiga je shematično urejena glede na čas cvetenja rastlin od spomladi do jeseni. Poleg opisa rastlin knjigo bogatijo pestre slike cvetočih rastlin, kar nam bo v veliko pomoč pri njihovem prepoznavanju v naravi.
Cena knjige je 24.99 eur .
 
Knjigo lahko naročite po e- pošti ines.zunic@czs.si ali telefonu 01/7296-100
 
Tajništvo ČZS