Realno je pričakovati prvo obeleženje Dneva čebel na OZN že v letu 2018

29.04.2016 13:15:18
Tajništvo
Nas lahko združuje tudi obramba čebel?
Slovenski čebelarji praznujejo 20. maja svoj praznik. Z njim obeležujejo spomin na rojstni dan Antona Janše. Ob tej priložnosti je Društvo čebelarjev Bovec v tukajšnji kulturni dom povabilo domače in druge ljubitelje te tradicionalne slovenske dejavnosti, ob napovedanem prihodu Boštjana Noča, predsednika Čebelarske zveze Slovenije. Namen njegovih obiskov po Sloveniji je predstavitev pobude o razglasitvi Svetovnega dneva čebel.
Ob prihodu, 20. aprila, so Noču v pripravili prijetno presenečenje. Pred vhodom v kulturni dom ga je ustavila in legitimirala »straža avstro-ogrskih vojakov« Društva 13 13. Ker je ugotovila, da je njegov prihod napovedan in ima za to vse predpisane dokumente, ga je počastila z vojaškim pozdravom, ga slovesno pospremila v malo dvorano kulturnega doma in vse prisotne povabila, da se mu pridružijo. Ti so dosleden vojaški manever pozdravili s ploskanjem.
Tukaj pa so jim dobrodošlico - s pesmijo Čebelar, najprej zaželeli učenci soškega oddelka OŠ Bovec, pod mentorstvom učiteljice Marije Kravanja in otroci vrtca Soča, pod mentorstvom vzgojiteljice Renate Mlekuž. Seveda je bil kulturni program nastopajočih posvečen čebelam, slovenskim čebelarjem in naši čebelarski tradiciji sploh, saj ima ta v svetu posebno mesto v kvaliteti razvoja panjev in medu.
Kratko dobrodošlico in priznanje za uresničevanje pobude o razglasitvi Svetovnega dneva čebel je Noču, v odsotnosti predsednika Branka Komaca, najprej izrekel član UO Andrej Mlekuž in ga povabil, naj spregovori o razlogih za pobudo in njenem uresničevanju.
Zakaj kampanja za svetovni dan čebel in kako poteka
Noč je obrazložil, zakaj pobuda Svetovni dan čebel in njeno predstavljanje po vsej državi. Ob tem je izrazil  navdušenje nad lepoto in obširnostjo našega podeželja. Ob srečevanju s srčnimi, vestnimi, delovnimi čebelarji in prebivalci, ga navdaja ponos, da je to veliko kulturno bogastvo in v tem smislu, nikakor ne gre za majhno deželo, kot je včasih slišati! V prid življenju na zemlji si tudi on želi, da bi bilo čebelarstvo enotno podprto tudi v vrhu državne politike, pri županih, v šolah, vrtcih, kot tudi v svetovnem merilu. Ne more si predstavljati, da bi bil lahko sploh kdo proti čebelam in čebelarstvu, sploh proti ekološkim pobudam, kot je Svetovni dan čebel!
Že 14. Aprila se je sestala skupina za projekt Svetovni dan čebel, ki usklajuje aktivnosti za promocijo tega projekta. Član skupine pa je tudi župan Občine Žirovnica, rojstnega kraja čebelarja Antona Janše. Občina Žirovnica pa je v znak podpore za razglasitev svetovnega dneva čebel opremila table, ki označujejo vstop na območje občine Žirovnica, z logotipom Svetovni dan čebel, kar je posnemanja vredna pobuda za razmeroma poceni reklamo svetovnih razsežnosti v turistične namene. V znak podpore za razglasitev svetovnega dneva čebel, so se odločili, da le to označijo na tablah, ki označujejo vstop na območje občine Žirovnica, tako, da so nanje namestili logotip, ki predstavlja pobudo za  razglasitev svetovnega dneva čebel. Kot je čebelarjem dobro znano, je bil Anton Janša  rojen 20. maja na Breznici in ker je predlog, da bi njegov rojstni dan postal svetovni dan čebel, so izkoristili dolžnost s koristnim: ustrezna označitev in »spontana« predstavitev svetu.
To pa je šele začetek: Na občini Žirovnica so prisluhnili pobudi čebelarske zveze Slovenije, da bi vsakemu novorojenemu otroku v občinah podarili avtohtono sadiko drevesa (ki cvete), kot simbolično  pobudo še drugim rojakom oz. lokalnim skupnostim, naj vsak Slovenec zasadi vsaj eno drevo v svojem življenju in kot so zapisali pobudniki akcije, »zakaj tega ne bi storili ob rojstvu«? Z njegovim odraščanjem bi odraščala tudi njegova zavest, zakaj raste to drevo, zakaj je zanj tako pomembno.
Staršem otrok so poslali vabilo, da se jim, 21. aprila pridružijo v jedilnici Osnovne šole Žirovnica, kjer so, skupaj s šolo, pripravili krajši program s podelitvijo sadik dreves in manjšo pogostitev, otroci pa so zapeli:
Objemi svoje drevo,
k njemu prisloni uho,
morda zaslišiš šepet davnin,
klice vesolja in šum globin.
Objemi svoje drevo v samoti zelenih tišin,
da mir, ki v stoletja ga čas je ujel, bo tvoje srce objel.
 
Ni kaj: »dobra (in vzgojna) ideja!«
Na tej občini že potekajo priprave na ta dan, oziroma obdobje do in po razglasitvi in o tem nameravajo javno obveščati širši krog čebelarskih društev in menda tudi šol. K sodelovanju vabijo vse, ki se ukvarjajo s turizmom, kulturo in tudi del gospodarstva, seveda v povezavi s sosednjimi turističnimi občinami.
 V naslednjih dneh so slovenski čebelarji svoje kolege na delovni skupini Sveta EU seznanili s terminskim planom za razglasitev svetovnega dneva čebel (3-stopenjska obravnava v letošnjem letu in prihodnje leto v okviru Organizacije združenih narodov, specializirane za prehrano in kmetijstvo - FAO, nato na generalni skupščini Organizacije združenih narodov - OZN, 1. obeleženje v letu 2018). Ponovno so prejeli močno podporo s strani Apimondie, mednarodne zveze čebelarskih društev. Pri tej organizaciji imajo slovenski čebelarji velik ugled, zato ni pri njej nič nenavadnega, da je vložila Slovenija kandidaturo za gostovanje letnega kongresa čebelarjev v letu 2021.
Vprašal se je, zakaj predlagajo svetovni dan čebel?
Brez čebel si ni mogoče predstavljati obstoja življenja na tako visokem nivoju kot je na Zemlji že sto-tisoče let. Predvsem čebele so bile tiste, ki so prispevale odločilni del pri ustvarjanju takih pogojev, ki so omogočili razvoj najbolj razvitih bitji in brez čebel, bi ta kmalu izumrla. Človek, s svojo ubogo znanostjo, v primerjavi z naravo, šoka praznine, ne bi preživel. Danes je človeštvo že toliko poseglo v ravnovesje narave in čebel v nji, da žal, brez čebelarja in tudi njegovega prispevka k čistemu okolju čebela ne more preživeti. Treba je storiti vse, da je ne bo uničilo intenzivno kmetovanje  s strupenim škropljenjem poljščin, onesnaženje zraka ter še marsikaj drugega. Z veseljem ugotavlja, da čebelarji in prisotni predstavniki občanov v lokalnih skupnostih, koder so doslej predstavljali pobudo, to zelo dobro sprejemajo in pri njej z veseljem sodelujejo. Posebej je pohvalil odlično pedagoško pomoč učiteljev v šolah in vrtcih, ki jih za sodelovanje zaprosijo najprej domači čebelarji. Prav velika podpora na lokalni ravni, kjer je največ čebelnjakov, vliva upanje, da niso osamljeni in s tem tudi veselje za nadaljnje korake.
Ob tej priložnosti se je posebej zahvalil poslancu v DZ RS Danijelu Krivcu in bovškemu županu Valterju Mlekužu in jima izročil priznanji. Izrazila sta zadovoljstvo, da se čebelarji obračajo tudi nanju in pripravljenost za morebitno potrebo po pomoči.
Za sproščen zaključek so še enkrat poskrbeli otroci, ki so pod vodstvom mentoric prisotnim, tudi ob tej priložnosti, polepšali dan. Nenehno pozitivno delovanje v tej smeri, omogoča, da bo mlada generacija negovala in  varovala tisto izročilo dosedanjih rodov, ki še naprej zagotavlja kakovost življenja.
Miran Mihelič
F.: med prireditvijo v kulturnem domu.