Izdali bomo zbornik obiskov čebelarskih društev

15.03.2016 21:42:57
Tajništvo
Na ČZS smo se odločili, da bomo izdali "foto zbornik" obiskov čebelarskih društev v okviru projekta Svetovni dan čebel .... 206 obiskov, od vsakega obiska po 2-3 fotografije... 
Cilj je , da ga izdamo do 20. maja.

Boštjan Noč, predsednik ČZS