Obiski ČD na Notranjskem in zaključna prireditev v Pivki

03.03.2016 18:45:27
Tajništvo
V četrtek 3.3.2016 je predsednik ČZS g. Boštjan Noč obiskal čebelarska društva na Notranjskem.  Na poti se mu je pridružil član OU Anton Žnidaršič in Boštjan Kojek JSSČ. Kljub sneženju, so se podpori projekta Svetovni dan čebel pridružili poleg čebelarjev še župani,  kulturniki, športniki, podjetniki....
Obiske smo sklenili z odlično zaključno prireditvijo v Pivki, ki so jo organizirali člani ČD Pivka z izdatno podporo občine Pivka, mladimi recitatorji, harmonikaši in priznanim Moškim pevskim zborom Pivka. Prireditev je s humorjem začinil Martin Krpan, ki je po svojih besedah na Dunaju prijateljeval z Antonom Janšo.

 Ob 8h ČD Logatec,Jožefova dvorana, Notranjska c. 6, Dolnji Logatec:
predstavniki občine, OŠ Osem talcev Logatec, župnik Janez Kompare, Rafael Kedzierski
ob 9h15  ČD Rakek, ČD Cerknica, ČD Begunje pri Cerknici v Cerknici v Mercator centru:
Župan Marko Rupar, OŠ Cerknica, OŠ Rakek, Matevž Podjed Notranjski regijski park, KD Notranjska, KD Menešija, KD Rakek, poslanka Iva Dimic
Ob 10h30 ČD Nova vas Bloke:
Župan občine Bloke-Jože Doles, OŠ Toneta Šraja Aljoše Bloke-ravnateljica Milena Mišič,Župnik Anton Marinko, KGZ Krpan Cerknica PE Nova vas-Janez Kraševec, JUB Dol pri Ljubljani-Nova vas,Turistično društvo Bloke-Stane Korenjak, Kulturno društvo-Alojz Mazij, Lovska družina Martin Krpan Bloke-Ivan Lah, Društvo rejcev drobnice Slivnica-Janez Mramor, Društvo prijateljev Martina Krpana-Franc Hiti,Društvo upokojencev Martin Krpan Bloke-Anton perčič, Silva Perčič
11h30 ČD Loška dolina Stari trg:
Janez Komidar, župan občine Loška dolina, Sonja Jozelj, ravnateljica OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg, Tatjana Leskovec, pomočnica ravnateljice, vrtec Polhek Stari trg,Zdenko Truden, direktor Javnega zavoda Snežnik, Janez Škerbec, Zavod za gozdove Slovenije, KE Stari trg, Slavica Čuk, članica uprave, Kovinoplastika Lož,Jože Sterle, Steles d.o.o., Marko Gorše, GO-RO LIV d.o.o.,  Boris Koren, Zidarstvo Koren s.p., Matjaž Antončič, LESTRANS d.o.o,Matevž Žnidaršič, Samprt d.o.o Lojze Škulj, Kovica d.o.o Miha Kandare, Kandare d.o.o. Emil Kandare, ESEA d.o.o, Mario Žnidaršič, Janez Palčič, čebelarstvo Palčič, lokalni fotograf Borut Kraševec, glasilo Obrh
 
13h15 ČD Postojna:
Predstavnik občine, OEGZ Slovenije, Kmetijsko svetovalna služba Postojna, Center srednjih šol Postojna,..
 
14h15 ČD Pivka
župan občine Pivka: Robert Smrdelj, ravnateljica OŠ Pivka: Alenka Tomšič, ravnateljica OŠ Košana: Neva Brce, direktor javnega zavoda za turizem: Janko Boštjančič, direktor RRA Zeleni kras: Boštjan Požar, direktor KOVOD Postojna: David Penko, Moški pevski zbor Pivka, Glasbena šola, lik Martina Krpana