Obisk čebelarskih društev v Posavju

24.02.2016 10:56:20
Tajništvo
V četrtek 25. februarja 2016 je potekal obisk čebelarskih društev na širšem posavskem območju.  Predsednik ČZS g. Boštjan Noč je skupaj s članom UO ČZS g. Miho Metelkom, in bodočim članom UO ĆZS Antonom Koželjem  obiskal čebelarska društva na lokacijah in terminih, ki so navedene spodaj.

 
ČAS Lokacija srečanja ČD Gostje
8.00-8.45 Na trgu pred gostilno Repovž ČD ŠENTJANŽ Janez Kukec, podžupan občine Sevnica, Zvonka Mrgole, ravnateljica OŠ Tržišče, Slavica Mirt, predsednica Sveta KS Krmelj, Gusta Mirt, ravnateljica OŠ Krmelj, Andrej Repše, podjetnik in prokurist firme Armat, d.o.o. Krmelj, Boštjan Krmelj, predsednik Sveta KS Šentjanž, Jože Repovž, gostilna in ekološka kmetija Repovž, Marija Brce, ravnateljica OŠ Milana Majcna Šentjanž.
9.10-9.55 Parkirišče pred NLB ČD SEVNICA Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica, Mojca Dernovšek direktorica zavoda KŠTM, Borut Florjančič, direktor kmečke zadruge Sevnica, Tomaž Lisec, poslanec DZ, Slavica Grobelnik, kmečki turizem Grobelnik, Zdravko Mastnak, vinska klet Mastnak.
10.15-11.00 Pred gasilskim domom v Senovem ČD SENOVO-BRESTANICA Predstavnik KS Senovo.
11.20-12.05 Pred Qlandio ČD KRŠKO in
ČD LESKOVEC
Mag. Miran Stanko, župan občine Krško.
12.20-13.05 Pred restavracijo Silvester ČD RAKA Silvo Krošelj, predsednik KS Raka, Franc Bogovič
13.25-14.10 Sejna soba občinske uprave Kostanjevica na Krki ČD KOSTANJEVICA Ladko Petretič, župan občine Kostanjevica na Krki, Judita Lajkovič, direktorica občinske uprave, Melita Skušek, ravnateljica OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, Tanja Kavčič, mentorica Čebelarskega krožka na OŠ Kostanjevica na Krki, Špela Bubnič, mentorica Čebelarskega krožka v OŠ Podbočje, Bojan Božič,  direktor Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, Vesna Hrovat, direktorica Zavoda Otok, Matjaž Jakša, predsednik Zveze vinogradnikov Dolenjske, Tatjana Petric, predsednica Turističnega društva Kostanjevica na Krki, Franci Štokar, predsednik Planinskega društva Polom Kostanjevica na Krki, Brane Čuk, Klub jamarjev Kostanjevica na Krki, Mihaela Kovačič, Društvo Prforcenhaus, Anton Gubenšek, direktor Resistec d.o.o.
14.40-15.25 Pred mestno hišo v Brežicah ČD KRŠKA VAS
ČD BREŽICE
ČD DOBOVA- KAPELE
Predstavnik Občine Brežice, Predstavnik  Mestne hiše Brežice, Predstavnik INO Krška vas, Marija Lubšina – Novak, ravnateljica OŠ  Brežice, Bogovič Vesna, Ravnatelj OŠ Artiče, Vodopivec Rozika, ravnateljica OŠ  Globoko, Komočar Silvija, direktorica vrtca Brežice, Metka Kržan, ravnateljica OŠ Bizeljsko, Nuša Ogorevc, ravnateljica OŠ Pišece, Martin Dušič, predsednik društva Pleteršnikove domačije, Urška Tomše, mentorica čeb. krožka na OŠ Pišece, Ivana Baškovič ravnateljica  OŠ dr. J. Toporišiča Dobova, Urek Vida, vodja podružnične šole Kapele, predstavnik OŠ Cerklje ob Krki, predstavnik OŠ Velika dolina.