Obiski ČD na Kozjanskem

04.02.2016 21:42:47
Tajništvo
Dne 4. februarja je predsednik ČZS g. Boštjan Noč s spremstvom obiskal čebelarska društva na območju Kozjanskega. Na poti ga je spremljal član UO ČZS g. Peter Gradišnik, terenski svetovalec g. Andrej Jernej in koordinator obiskov dr. Peter Kozmus. Skupno je delegacija obiskala 10 čebelarskih društev, na katerih so podporo pobudi, da se 20. maj razglasi za Svetovni dan čebel izrazili številni gostje. V nadaljevanju je seznam obiskanih čebelarskih društev in imena podpornikov. Ob tem se vsem predsednikom in predsednici čebelarskih društev zahvaljujemo za gostoljubnost in dobro organizirane sprejeme. (dr. Peter Kozmus, slike Andrej Jernej)
 
ČD Gostje
ČD DRAMLJE Vilko Kramaršek, predsednik KS Dramlje, Mirjana Aužner, ravnateljica OŠ Dramlje.
ČD BLAGOVNA Anže Rezar, krajevna skupnost Blagovna, Erika Muškotevc, Vrtec Šentjur - enota Blagovna, 
Marjan Gradišnik, ravnatelj OŠ Franja Malgaja Šentjur, Alenka Gradišnik, vodja podružnične OŠ Blagovna, Viljem Kolar, predsednik konjeniškega društva.
ČD ŠENTJUR PRI CELJU Marko Diaci, župan občine Šentjur,  Alenka Testaniere, vodja TIC Šentjur, ga Tatjana Oset direktorica Knjižnice Šentjur, Moški pevski zbor skladateljev Ipavcev Šentjur.
ČD DOBJE Franc Leskovšek, župan občine Dobje,  Marija Krajnc mentorica čebelarskega krožka OŠ Dobje.
ČD PLANINA PRI SEVNICI Špan Anton, predsednik KS Planina pri Sevnici, predstavnica OŠ Planina, predstavnica vrtca, predstavnik gasilskega društva
ČD PODČETRTEK Milenca Kranjc, županja občine Kozje, Boštjan Misja, direktoir TIC Podčetrtek, Florjan Vasle, direktor Term Olimia, Ivan Pelc, vodja tehnične službe Term Olimia, Mateja Bobek, vodja animacijske službe Term Olimia, Urban Videtič, predsednik KS Podčetrtek, Nada Kodrin, predsednica KS Virštanj, Niko Marovt, župnijski upravitelj Kozje - Buče, Jože Rogač, dekan dekanije Kozje, Slavko Kajba, predsednik društva upokojencev Podčetrtek, Francka Javoršek, predsednica društva kmetic Ajda.
ČD ROGAŠKA SLATINA Predstavnica občine Rogaška Slatina, lokalni mediji.
ČD ROGATEC Martin Mikolič, župan občine Rogatec, g. Vili Bukšek, direktor zavoda za kulturo, turizem in razvoj.
ČD ŠMARJE PRI JELŠAH Stanko Šket, župan občine Šmarje pri Jelšah, Tadej Linasi, župnik in dekan župnijskega urada.
ČD PONIKVA Igor Dosedla, predsednik KS Ponikva, Zlatko Zevnik , predsednik Turistično olepševalnega društva Ponikva, Andreja Ocvirk, ravnateljica OŠ Blaža Kocena Ponikva