Jutri, 5.2.2016 obisk ČD od Poljčan do Ptuja

04.02.2016 8:55:37
Tajništvo
V petek, 5.februarja 2016 bomo obiskali del čebelarskih društev v Podravju. V nadaljevanju navajamo ČD, ki jih bomo obiskali, uro in lokacijo obiska.  Na tej poti bodo prisotni predsednik ČZS g. Boštjan Noč, član UO ČZS g. Janko Šarman, član UO ČZS Andrej Pihler, svetovalec JSSČ Tomaž Samec.
Termini:
8.00 - ČD Poljčane, lokacija Čebelarski dom Poljčane
9.00 - ČD Makole, lokacija pred občinsko zgradbo Makole
10.00 - ČD Majšperk, lokacija Kulturno poslovni center v Majšperku
11.30 - ČD Markovci, lokacija Čebelarski dom Markovci, Nova vas, Markovci
12.30 - ČD Cirkulane, lokacija sejna soba občine Cirkulane
13.30 - ČD Zavrč, lokacija pred občinsko zgradbo Zavrč
14.30 - ČD Gorišnica, lokacija občinska dvorana občine Gorišnica
15.30 - ČD Dornava, lokacija pred občinsko zgradbo Dornava
16.30 - ČD Ptuj, lokacija Mestna občina Ptuj

Celotno vabilo je priloženo v prilogi.

Vabljeni !