Poročilo o obisku čebelarskih društev dela Gorenjske v podporo 20. maju dnevu

30.01.2016 12:26:28
Tajništvo
Dne 29.1.2016 sem kot član UO ČZS skupaj z predsednikom ČZS Boštjanom Nočem in svetovalko za ekonomiko pri ČZS Tanjo Magdič obiskoval čebelarska društva. Obiski so bili namenjeni zadnji tretjini društev in s tem so bili obiski na Gorenjskem zaključeni. Začeli smo v Preddvoru ob 8h zjutraj, končali v ČRIC-u ob 19h polni vtisov prijetnih sogovornikov, znanih oseb, lokalnih nevladnih organizacij, ob zvokih mladih harmonikarjev, ki so nam igrali Slakovega čebelarja, citer, prav povsod tudi županov, do konca Lescah - kjer je za pompoznost poskrbela leška godba na pihala, moški pevski zbor iz Podnarta je poskrbel za umetniški del programa z ubrano zapetimi pesmimi, zakonca Andrejaš iz radovljiške gostilne Lectar pa sta poskrbela za to, da so nam njuni hudomušni verzi raztegnili usta v nasmeh. V organizaciji domačega društva je bila najprej organizirana počastitev bodočega dneva čebele na društvenem nivoju, kasneje pa še osrednja prireditev za Gorenjsko. Ves čas smo se srečevali z čebelarsko tematiko ali glasbo ali pesmijo, pecivom; ob koncu pa nam je v Čebelarsko razvojno izobraževalnem centru - Srednja gostinska in turistična šola pripravila (glede na aktualne dogodke) »Čebelarski šmorn«, v dvorani ob osrednji prireditvi pa še suhomesnate in sirove obložene kruhke z gozdnim medom. Na poti in ob koncu so povabljeni gostje čebelarskih društev prejeli posebno listino kot potrditev in zahvalo, da so s svojo prisotnostjo in delovanjem dodali svoj kamenček v mozaik, ki ga sestavlja ČZS s svojim predsednikom in tisočimi neimenovanimi, da bi se septembra 2017 ob zasedanju generalne skupščine OZN lahko veselili priznanja 20.maja svetovnega dneva čebele.
Sandi Marolt