Obisk društev del ljubljanskega območja

22.01.2016 17:29:21
Tajništvo
V petek, 22. januarja 2016  je predsednik ČZS g. Boštjan Noč obiskal del čebelarskih društev v ljubljanski regiji.  Na poti  so bili prisotni  novi član UO ČZS g. Anton Koželj in na delu poti še Janez Tehovnik, Jože Škulj in mag. Franc Javornik.
Ob obisku društev so se podpori projekta  Svetovni dan čebel pridružili poleg čebelarjev še župani,  kulturniki, športniki, podjetniki....
 
Ob 8h ČD Stična pred občino Ivančna Gorica:
Predsednik KGZS Cvetko Zupančič, Direktorica KZ Stična Milena Vrhovec, Dušan Strnad, Marjan Potokar, Janez Peterlin, Avguštin Novak, Tatjana Zorec in otroci iz vrtca Pikapolonica, Eva Medved
Ob9.30 ČD Dobrepolje pred občino Dobrepolje – Videm
Občina- g. Zvone Gosar, OŠ Dobrepolje- g. Ivan Grandovec (ravnatelj), Župnija Dobrepolje- g.Franc Škulj (župnik) Župnija Struge- g .Marinko Bilandžić (župnik), Vrtec - ga. Marija Žnidaršič,  EKO šolarji - ga.Dušica Hočevar, Martina Perhaj, Kulturno Društvo- g. Lado Žibert, Aktiv kmečkih žena- ga. Lundre Nada,  Turistično Društvo -g. Štrubelj
Ob 11h ČD Kočevje na TZO Mestna ploščad:
Župan občine Kočevje dr Vlado Prebilič, Združenje kočevski med, predstavniki občin Kostel in Osilnica,  Turistično društvo Kočevje, OŠ ob Rinži Darja Delač Felda, Peter Pirc,  Anton Gašparac -Hydrovod, g. Klun- Komunala Kočevje, G Štefančič podjetnik Marjan Novak, Lokalna časopisa Kočevska in Kočevar, Radio Univox, Toni Vlašič, , Karmen Rozman, Jože Kolar, Jože Lisac, Slavko Uran, Simon Štajdohar, Rajko Pertinač, Martin Pelc,
Ob 12.30 DLČ  Apis Ribnica pred rokodelskim centrom
Župani občin Ribnica Jože Levstek, Sodražica g. Blaž Milavec, Loški Potok Ivan Benčina, Predstavniki ZGS Jože Oberstar, France Prelesnik, Majda Kovačič Cimperman, Polona Rigler Grm, Mako Modrej ,Primož Bučan, Janez Mihelič, Andreja Modic, VETD Hrovača, Krošnjar, Radio 1, Rešeto
Ob 13.30 ČD Velike Lašče, Trg Velikih Lašč
Župan Anton Zakrajšek, PGD Velike Lašče, Društvo podjetnikov in zasebnih obrtnikov, Društvo podeželskih žena Velike Lašče, Kud Primož Trubar, TVD Partizan Velike Lašče, Društvo za ohranjanje dediščine ,LD  Velike Lašče, Lokostrelski klub Turjak, Konjerejsko društvo Velike Lašče, KUD Marij Kogoj, Planinsko društvo Velike Lašče, Zarja spominov Velike Lašče, Društvo Claustra Alpinum luliarum, Društvo podeželske mladine, Govedorejsko društvo Velike Lašče ,Društvo upokojencev Velike Lašče, Društvo kulturni most Lutzelfuh –Velike Lašče, KK Velike Lašče, Andrej Ojstrež, mag Metoda Kolar, OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče , KZ Velike Lašče, Gostilna Škrabec, Okrepčevalnica Pri Roku, Trgoup Velike Lašče, Zavod Parnas
Ob 14.35 ČD Škofljica in ČD Grosuplje – Carnica pred društvenim čebelnjakom OŠ Škofljica
Župan Ivan Jordan, ravnatelj Roman Brunšek, župnik Jože Tominec,Glasnik občine Škofljica
 
Ob 15.35 ČD Grosuplje, Pred trgovskim centrom Špar v Grosuplju
 
Župan dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave Dušan Hočevar, dr Kastelic Marjan, predsednica 3. življenske univerze Andreja Smolič, podjetnik in čebelar Avgust Gril, dr Boris Kuhar, Ženski pevski zbor Biser, Radio Zeleni val, Grosupeljski odmevi