Obisk čebelarskih društev na Dolenjskem

21.01.2016 19:08:46
Tajništvo
 V četrtek, 12. januarja 2016  je predsednik ČZS g. Boštjan Noč obiskal del čebelarskih društev na Dolenjskem.  Na tej poti  je bil prisoten tudi   nov član UO ČZS g. Anton Koželj 
Ob obisku društev so se podpori projekta  Svetovni dan čebel pridružili poleg čebelarjev še župani,  kulturniki, športniki, podjetniki....
 
21.1.2016
 
KRAJ IN GOSTJE
ČD TREBNJE Občina Trebnje
Alojz Kastelic  župan občine Trebnje
-Jože Korbar    podžupan občine Trebnje
-Dušan Skerbiš  župan občine Mirna
-Barica Kraljevski  podžupanja občine Mirna
-Rado Kostrevc ravnatelj oš.šole Trebnje
-knjižnica  Pavla Golje Trebnje  Tanja Cuder
   
ČD ŠENTRUPERT ŠOLA
Župan Rupert Gole
Ravnatelj OŠ Jože Tratar
   
ČD TREBELNO-MOKRONOG ŠOLA
 

Anton Maver župan

Zvonimira Kostrevc ravnateljica
 
   
ČD ŠMARJETA-ŠKOCJAN  
Bela CERKEV  - HIŠA ŽIVE DEDIŠČINE.
 
 
Županja Šmarjeta
mag. Bernardka Krnc
 
Župan Škocjan
Jože Kapler
 
 
 
   
ČD ŠENTJERNEJ Kulturni center
- župan občine Šentjernej Radko Luzar,
- častni občan občine Šentjernej Janez Gorišek,
- Kartuzija Pleterje,
- Šentjernejski oktet,
- Vrtec Čebelica Šentjernej - ravnateljica Ana Srpčič,
- Osnovna šola Šentjernej - ravnateljica mag. Renata Zupanc Grom,
- Kmetija Karlovček - predstavnik Andraž Rumpret,
- Račič Roman s.p. - Roman Račič in
- Anton Trpin - župnik in dekan
 
   
ČD KRKA- NOVO MESTO TOVARNA
KRKA
Jože PRIMC, direktorja Programa Veterina in
- Elvira MEDVED, vodja Službe za odnose z javnostmi
 
 
 
 
   
ČD NOVO MESTO Hiša kulinarike
 
Župan Novo mesto 
Gregor Macedoni.
 

 
 
ZAKLJUČNA PRIREDITEV
 
ANSAMBEL KOŠMERL