Drugi obisk društev

08.12.2015 11:35:08
Tajništvo
Dne 7.12.2015 v ponedeljek se je zgodil drugi obisk čebelarskih društev po Sloveniji, ki je potekal zelo uspešno. Povsod so nas pričakali lokalni čebelarji in župani pa tudi drugi gostje. Obiskali smo šest čebelarskih društev, Slovenska Bistrica, Slivnica pri Mariboru, Maribor mesto, Studenci – Pekre, Maribor Tabor in Kamnica – Brestrnica. Čebelarska društva so se na srečanje pripravila in vzdušje je bilo povsod prav prijetno. Prisotni so bili lokalni mediji, pa tudi RTV Slovenija. Pri večernem dnevniku je bila tudi reportaža obiska ČD Slivnica pri Mariboru. Pri obisku mestnih čebelarskih društev pa smo obiskali stadion NK Maribor, kateri podpira naš projekt, na poti pa se nam je priključila tudi pevka Natalija Kolšek.
 
Društvom in podpornikom naše akcije smo podelili listine sodelovanja, to so prejeli: v Slovenski Bistrici, župan dr. Ivan Žagar, v Slivnici pri Mariboru, predstavnica občine, osnovna šola Slivnica in poslanka v državnem zboru Ksenija Korenjak Kramar. V čebelarskem društvu Maribor mesto smo listine sodelovanja podelili  pevki Nataliji Kolšek in nogometnemu klubu Maribor, v društvu Studenci Pekre promotorki medu z zaščiteno geografsko označbo gospe Tanji Verhovnik in v društvu Kamnica Brestrnica predsedniku krajevne skupnosti. Prav tako so listine sodelovanja prejela vsa obiskana čebelarska društva. 

http://www.czs.si/objave_podrobno_czs/6863