Peter Bossman, Občina Piran - podpira naš projekt

25.11.2015 15:11:25
Tajništvo
Zadeva: Podpora svetovnemu dnevu čebel
 
Občina Piran pozdravlja prizadevanja Čebelarske zveze Slovenije za zaščito čebel in čebelarstva ter odločno podpira pobudo, da 20. maj postane svetovni dan čebel.
 
Zavedamo se, da prav ozaveščanje javnosti o vlogi čebel in čebeljih pridelkov na celoten ekosistem pripomore k večjemu zavedanju pomena lokalne samooskrbe in zdravega načina prehranjevanja. Prepričan sem, da bomo s podporo vaši pobudi za svetovni dan čebel pripomogli k zavedanju prebivalk in prebivalcev naše občine, da je prav čebela tista, ki ohranja  ravnovesja v naravi, omogoča obstoj različnih živalskih in rastlinskih vrst ter nas ob tem razvaja s pridelki, ki varujejo in krepijo naše zdravje.
 
Na pomen in kakovost lokalno pridelane zdrave hrane nas vedno znova opozarjajo tudi naši gostje. Občina Piran se na zemljevid svetovnih turističnih destinacij v zadnjih letih povzpenja tudi zaradi zaledja, ki vabi z domačimi pridelki in izdelki. Zavedamo se, kako pomembna je lokalno pridelana hrana, in že več let spremljamo navade naših gostov, ki od destinacije pričakujejo hrano iz doma vzgojenih pridelkov, tipičnih za ta kraj.
 
Vaša prizadevanja bomo podprli tudi z navzočnostjo na dogodkih, ki jih bo ČZS organizirala v našem delu Slovenije.
 
 
S spoštovanjem,
 
Peter Bossman,
župan Občine Piran