Suzana Makoter v.d.direktorica ZD Ljutomer podpira projekt

19.11.2015 12:55:46
Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet
Suzana Makoter v.d.direktorica ZD Ljutomer in zaposleni podpiramo Čebelarsko zvezo Slovenije pri promociji čebelarstva in pobudi, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel.


                                 Suzana Makoter v.d.direktorica ZD Ljutomer