Prve znane osebe že napovedale sodelovanje - Sašo Avsenik